Päijät-Hämeen alueen liikuntaan liittyvät suositukset jatkuvat 28.2. asti

11.2.2021

PHHYKY on jatkanut nykyisiä liikuntaan liittyviä suosituksia 28.2. asti. Näin ollen myös Heinolan kaupungin liikuntatiloissa jatketaan suosituksen mukaisia rajoituksia 28.2. asti. Alla vielä muistutuksena voimassa olevat suositukset.

Toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

  • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. 
  • Ryhmän enimmäiskoko sisätiloissa on 20.
  • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
  • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
  • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
  • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
  • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
  • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
  • Kaikessa toiminnassa harrastustilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain täysin välttämättömään käyttöön.

Aikuisten sisällä tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on edelleen keskeytetty. Myös ulkona tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta, jossa turvavälejä ei voida toteuttaa on keskeytetty. Tarkoitus ei ole rajoittaa niitä ulkoilmassa olevia enintään 10 hengen ryhmäharrastuksia, joissa turvavälit toteutuvat aidosti.